成語詞典/拼音索引

A
a ai an ang
ao
B
ba bai ban bang
bao bei ben beng
bi bian biao bie
bin bing bo bu
C
ca cai can cang
cao ce cen ceng
cha chai chan chang
chao che chen cheng
chi chong chou chu
chua chuai chuan chuang
chui chun chuo ci
cong cou cu cuan
cui cun cuo
D
da dai dan dang
dao de deng di
dia dian diao die
ding diu dong dou
du duan dui dun
duo
E
e en er
F
fa fan fang fei
fen feng fo fou
fu
G
ga gai gan gang
gao ge gei gen
geng gong gou gu
gua guai guan guang
gui gun guo
H
ha hai han hang
hao he hei hen
heng hong hou hu
hua huai huan huang
hui hun huo
J
ji jia jian jiang
jiao jie jin jing
jiong jiu ju juan
jue jun jv
K
ka kai kan kang
kao ke ken keng
kong kou ku kua
kuai kuan kuang kui
kun kuo
L
la lai lan lang
lao le lei leng
li lia lian liang
liao lie lin ling
liu long lou lu
luan lue lun luo
lv
M
ma mai man mang
mao me mei men
meng mi mian miao
mie min ming miu
mo mou mu
N
na nai nan nang
nao ne nei nen
neng ni nian niang
niao nie nin ning
niu nong nou nu
nuan nue nuo nv
O
o ou
P
pa pai pan pang
pao pei pen peng
pi pian piao pie
pin ping po pou
pu
Q
qi qia qian qiang
qiao qie qin qing
qiong qiu qu quan
que qun
R
ran rang rao re
ren reng ri rong
rou ru ruan rui
run ruo
S
sa sai san sang
sao se sen seng
sha shai shan shang
shao she shen sheng
shi shou shu shua
shuai shuan shuang shui
shun shuo si song
sou su suan sui
sun suo
T
ta tai tan tang
tao te teng ti
tian tiao tie ting
tong tou tu tuan
tui tun tuo
W
wa wai wan wang
wei wen weng wo
wu
X
xi xia xian xiang
xiao xie xin xing
xiong xiu xu xuan
xue xun
Y
ya yan yang yao
ye yi yin ying
yo yong you yu
yuan yue yun
Z
za zai zan zang
zao ze zei zen
zeng zha zhai zhan
zhang zhao zhe zhen
zheng zhi zhong zhou
zhu zhua zhuai zhuan
zhuang zhui zhun zhuo
zi zong zou zu
zuan zui zun zuo

更詳細的成語詞典

1、成語詞典注音索引

2、成語典故

3、成語詞典(按用法分類)

4、成語故事

5、高考易错成语

6、试卷常考成语集锦

7、成语典故及相关历史人物故事

按成語首字注音索引拼音索引查詢

ㄚ(A) ㄅ(B) ㄘ(C) ㄉ(D)
ㄜ(E) ㄈ(F) ㄍ(G) ㄏ(H)
ㄐ(J) ㄎ(K) ㄌ(L) ㄇ(M)
ㄋ(N) ㄛ(O) ㄆ(P) ㄑ(Q)
ㄖ(R) ㄙ(S) ㄊ(T) ㄨ(W)
ㄒ(X) 一(Y) ㄗ(Z)

關于“成語詞典/拼音索引”的用戶留言:

目前暫無留言

新增相關留言✍